Branding och market positioning

01 Uppmärksamhet


Vi bygger varumärken. Vad betyder det strategiskt? Vi börjar med att analysera befintlig uppmärksamhet. För att kunna skapa vägen för kreativt arbete som är relevant och skapar ”impact” behöver vi förstå hur och var målgruppen konsumerar innehåll. I slutändan är det kring kunduppmärksamhet som vi bygger och genomför strategin.Sedan utför den insamlade informationen underlag för ett tight samarbete mellan strategi, kreativitet och vilka social mediakanaler vi rekommenderar att änvända. Vi börjar med ”intelligence” ihop med disciplinerad erfarenhet för att ge det kreativa teamet en mänsklig och ”fram till nuetförståelse” av målgruppen.

02 Kreativa

Media och det kreativa bygger på den insikten av konsumenten och varumärkets möjlighet. Vi testar dynamiskt och lär oss genom att testa vad som fungerar, med vem och vilken plattform? Det är en interaktiv process som möjliggör att multipla positiva resultat, snabbare, mer frekvent och effektivare.


Vi tänker alltid på hur vi kan skapa relevans för ett varumärke i det kulturella sammanhanget. Vi identifierar den mest trovärdiga kopplingen mellan varumärket och vad som fångar dess uppmärksamhet.

03 Tillvägagångssätt


Vi har ett mål. Att skapa innehåll som fungerar. Vår kombination av kreativitet och produktion består av copywriters, designers, animatörer, och producenter. Alla jobbar för att skapa genomgående kvalitet för alla sociala kanaler. Vi är nästan besatta av media och skapar det bästa innehållet möjligt uppbackat med laserskarp fokus på targeting, direkt analys och inget slöseri på reklam.

04 Produktion


Vårt framåt tänkande team av journalister, industriveteraner och digitala experter säkerställer alla faser från research till post-produktion och lansering.

05 Amplifiera


Att upptäcka är en stor utmaning. Vårt mediateam hjälper varumärken hitta rätt publik via starkt riktade kampanjer som optimerar engagemang och upprepning. Vi värdesätter att vara best in practice på varje digital kanal och 100% fokus på att nå resultat.

I laught at them because they are all the same

kontakta oss